Proiectul de Ordonanță de Urgență privind Programul de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat

Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, Proiectul de Ordonanță de Urgență privind Programul de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, un nou instrument de promovare individuală a întreprinderilor mici și mijlocii.

Programul facilitează promovarea produselor şi serviciilor IMM-urilor pe pieţele externe, stimulând comunicarea şi parteneriatul în afaceri și pregătind întreprinzătorul în domeniul tehnicilor de promovare pe noi piețe.

În cadrul programului, fiecare beneficiar poate obţine pe parcursul unui an maximum 50.000 lei, sumă nerambursabilă. Anual, se estimează un număr de maxim 500 de beneficiari.

 Prin alocaţie financiară nerambursabilă, programul susţine următoarele tipuri de activităţi:

  • Participări la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu;
  • Participări la misiuni economice organizate în străinătate;
  • Crearea identității vizuale a unei firme (marcă, siglă, slogan);
  • Realizarea unui site pe Internet/aplicaţie pentru mobil, pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor promovate, în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională;
  • Participări la cursuri de pregătire, în ţară şi/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi pieţe;
  • Documentare de piaţă şi alte tipuri de activităţi de promovare şi susţinere a internaţionalizării.

 

„Internaționalizarea reprezintă o gura de oxigen pentru multe firme românești mici și mijlocii. Un procent de 4,67 din IMM-urile româneşti au activităţi de export, România situându-se la mai putin de jumătate din media europeană. Consider că este momentul ca România să facă față competiției globale și cred că acest program oferă sprijin real în domeniu.”, a spus Ministrul Florin Jianu.Comunicat publicat de: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (click pentru a vizualiza profilul)

Alte comunicate publicate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

Principiile proiectului Legii prevenției, analizate de Guvern

„Componenta de prevenție trebuie să prevaleze mai ales atunci când ne referim la mediul de afaceri iar o măsură de prevenție înaintea unei măsuri punitive înseamnă timp prețios oferit întreprinzătorului pentru a se conforma. Sunt sigur că, pe termen lung, această lege atât de așteptată de mediul de afaceri va contribui semnificativ la îmbunătățirea modului în care acesta funcţionează.”, a spus Ministrul pentru Mediul de…

Înfiinţarea Comitetului ​Consultativ pentru ​A​ntreprenoriat

Comitetul Consultativ pentru Antreprenoriat va dezbate şi elabora recomandări privind definirea şi implementarea politicilor de dezvoltare şi creştere a competitivităţii mediului de afaceri din România, va propune măsuri de îmbunătăţire a cadrului legislativ şi administrativ, cu impact asupra mediului de afaceri şi va decide constituirea unor comisii de specialitate, care vor avea ca obiect de activitate analizarea unor probleme specifice, de interes pentru mediul de…
Vezi profilul Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat