PRIMA REUNIUNE A NOULUI CONSILIU ŞTIINŢIFIC AL AGENŢIEI NAŢIONALE ANTIDROG

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a organizat Reuniunea anuală a Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale Antidrog, prilej cu care au fost aleşi preşedintele, vicepreşedintele, secretarul general, precum şi membrii Comisiei de Etică a acestui for.

Reunind personalităţi marcante din domeniul ştiinţific sau academic, într-o nouă componenţă, actualul Consiliu ştiinţific al Agenţiei Naţionale Antidrog şi-a început mandatul în luna decembrie 2016.

Pornind de la convingerea că experienţa şi competenţa mediilor academice şi universitare, fundamentată pe adevăruri probate ştiinţific, se poate constitui într-un veritabil aliat al luptei antidrog, prin oferirea consistenţei şi eficienţei necesare răspunsului instituţional la problematica drogurilor, Agenţia Naţională Antidrog a militat, începând cu anul 2011, pentru reînfiinţarea şi activarea Consiliul Ştiinţific, ca organism avizator al activităţii de cercetare.

Acesta este cel de-al doilea for constituit la nivelul Agenţiei Naţionale Antidrog, având misiunea ca, prin activitatea sa, să contribuie la dezvoltarea, promovarea şi valorificarea activităţii ştiinţifice din domeniul drogurilor.

Deschiderea reuniunii Consiliului Ştiinţific a fost făcută de directorul Agenţiei Naţionale Antidrog, Sorin Oprea. În cuvântul său, directorul ANA a arătat misiunea Consiliului Ştiinţific în luarea deciziilor privind elaborarea şi implementarea politicilor naţionale în domeniul antidrog, subliniind importanţa girului academic în orientarea răspunsului instituţional pentru contracararea fenomenului drogurilor.

Pe agenda întâlnirii au mai fost înscrise teme, precum:

  • Problematica drogurilor la nivel naţional
  • Rolul Punctului Naţional Focal, în promovarea cercetării şi monitorizării situaţiei drogurilor în România
  • Prezentarea proiectului Planului Naţional de Acţiune 2017-2020

Consiliului Ştiinţific constituie un element important în eforturile Agenţiei Naţionale Antidrog de a implementa un sistem performant de comunicare şi colaborare cu instituţiile/ autorităţile implicate în aplicarea Strategiei naţionale antidrog 2013 – 2020 şi, totodată, de a crea cadrul de dezbatere a politicilor, strategiilor sectoriale, proiectelor şi programelor antidrog.

Date de contact:
Nume: COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE


Galerie foto:


Cuvinte cheie:
consiliu, stiintific, antidrog


Comunicat publicat de: Agentia Nationala Antidrog (click pentru a vizualiza profilul)

Alte comunicate publicate de Agentia Nationala Antidrog

UN NOU PROTOCOL DE COLABORARE ÎNTRE AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG ŞI FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ A COMUNITĂŢILOR EDUCATIVE – SECŢIUNEA ROMÂNIA

Discuţiile purtate în prezenţa specialiştilor în prevenirea consumului de droguri în şcoală, din cadrul instituţiilor semnatare, au scos în evidenţă buna colaborare dintre ANA şi FICE Romania, materializată prin implementarea în parteneriat a unui însemnat număr de proiecte, începând din anul 2003 şi până în prezent. Pornind de la necesitatea intensificării eforturilor comune pentru reducerea cererii de droguri în rândul populaţiei vulnerabile noul protocol de…

INTERVENȚIE RAPIDĂ PENTRU FEMEILE CONSUMATOARE DE DROGURI DIN ROMÂNIA

Programul de intervenţie rapidă include, încă din luna aprilie 2016, şi asistența persoanelor consumatoare de droguri care nu pot accesa direct serviciile de asistență din comunitate – persoane consumatoare de droguri care se află în stare privativă de libertate, la nivelul Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă nr.1 București. De asemenea, în scopul atingerii obiectivelor înscrise în Strategia Naţională Antidrog 2013 – 2020, începând cu…

„BILET SPRE ADOLESCENŢĂ”

Obiectivul specialiştilor CPECA este implementarea unui proiect regional de educaţie nonformală, în vederea dezvoltării personalităţii de tip asertiv şi a mecanismelor de coping necesare în adoptarea deciziilor corecte şi responsabile în legătură cu consumul de tutun, alcool şi alte droguri, adresat unui număr de 318 elevi, cu vârsta cuprinsă între 8 şi 11 ani, din ciclul primar din cadrul celor două unităţi şcolare. Pe durata…

SOCIETATEA CIVILĂ POATE DEPUNE PROPUNERI DE PROIECTE LA AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG

Instrucţiunile pentru solicitanţi în forma completă se găsesc pe pagina de internet  a instituţiei noastre, accesând link-ul http://www.ana.gov.ro/Anunturi_PIN.php . Data limită pentru depunerea propunerilor este 6 martie 2017, ora 15:00. Perioada de selecție și evaluare a propunerilor este 13 martie – 24 aprilie 2017. Precizăm că Agenţia Naţională Antidrog urmează să lanseze, în cursul acestui an, şi apelul la propuneri de proiecte pentru implementarea unor…

EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE DE AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG ÎN ANUL 2016

În prezent, Agenţia Naţională Antidrog, instituţia cu rol de coordonator naţional în domeniul drogurilor, are atribuţii complexe, pornind de la elaborarea documentelor strategice antidrog, până la implementarea unor măsuri concrete, necesare implementării politicilor antidrog: furnizare servicii de asistenţă şi prevenire pentru consumatori; colectare date, conform indicatorilor şi criteriilor de apreciere a fenomenului; realizare  de studii, analize şi cercetări ale fenomenului; monitorizare şi autorizare a operaţiunilor…
Vezi profilul Agentia Nationala Antidrog