PRIMA REUNIUNE A CONSILIULUI CONSULTATIV AL AGENȚIEI NAȚIONALE ANTIDROG

Joi, 30 martie a.c., la sediul instituţiei noastre, a avut loc prima reuniune a Consiliului Consultativ al Agenției Naționale Antidrog (ANA), constituit pentru a întări rolul Agenției de coordonator național al politicilor antidrog în sistemul instituțional din România.

Consiliului Consultativ al Agenției Naționale Antidrog va asigura un sistem de comunicare între reprezentanţii instituţiilor responsabile (instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale), pentru desfăşurarea activităţilor din domeniul drogurilor, cuprinse în Planurile de acţiune ale Strategiei Naţionale Antidrog în perioada 2013 – 2020.

Scopul constituirii Consiliului Consultativ este acela de a asigura un sistem performant de comunicare între entităţile responsabile, precum şi coordonarea şi monitorizarea unitară de către ANA a activităţilor cuprinse în Planurile de acţiune ale Strategiei Naţionale Antidrog în perioada 2013-2020.

Consiliul îşi desfăşoară activitatea în domeniul prevenirii şi luptei împotriva traficului şi consumului de droguri, în următoarele domenii:

  • reducerea cererii de droguri;
  • reducerea ofertei de droguri;
  • coordonare;
  • cooperare internaţională;
  • cercetare, evaluare şi informare.

În cadrul primei întâlniri, au fost puse în discuţie modalitatea de colectare a datelor necesare în vederea evaluării Planului de Acţiune 2013-2016 pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog 2013-2020, prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Consultativ, precum şi alte aspecte de interes din domeniul drogurilor.

Membrii Consiliului Consultativ au apreciat iniţiativa înfiinţării acestui for şi şi-au arătat disponibilitatea furnizării de date complete din ariile de competenţă, necesare pentru o evaluare reală a fenomenului drogurilor în România.

***

Strategia Naţională Antidrog pentru perioada 2013 – 2020 este documentul programatic care înglobează direcţiile generale de acţiune asumate de toate instituţiile implicate în reducerea amplorii fenomenului drogurilor la nivel naţional. Planurile de acţiune aferente strategiei detaliază şi stabilesc concret măsurile şi intervenţiile din domeniul reducerii cererii şi ofertei drogurilor, pornind de la o abordare coerentă şi eficientă.

Direcţiile de acţiune ale Strategiei Naţionale Antidrog 2013-2020 sunt: coordonarea politicilor publice în domeniul drogurilor, cercetare, evaluare, informare în domeniul drogurilor, prevenire şi asistenţă – dimensiuni ale reducerii cererii de droguri, monitorizarea ofertei de droguri şi cooperare internaţională.

Date de contact:
Nume: COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE


Galerie foto:


Cuvinte cheie:
consiliu, antidrog


Comunicat publicat de: Agentia Nationala Antidrog (click pentru a vizualiza profilul)

Alte comunicate publicate de Agentia Nationala Antidrog

ECHIPE MOBILE SPECIALIZATE ALE AGENŢIEI NAŢIONALE ANTIDROG ASIGURĂ ASISTENŢĂ FEMEILOR GRAVIDE CONSUMATOARE DE DROGURI, AFLATE ÎN MATERNITĂŢI

În acest sens, au fost contactate principalele maternităţi din Bucureşti: Spitalul Cantacuzino, Spitalul  Judeţean Ilfov, Spitalul Sf. Ioan, Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului „Al. Rusescu”, Clinica Polizu, Spitalul Giuleşti, Spitalul Filantropia, în vederea colaborării şi asigurării tratamentului substitutiv cu metadonă femeilor gravide consumatoare de droguri. În cadrul acestui Program de intervenţie rapidă vor fi asigurate următoarele servicii: testarea prezenţei drogurilor, servicii medicale de…

TU CONTEZI PENTRU NOI! AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG, ALĂTURI DE ADOLESCENŢI ŞI DE PĂRINŢI ÎN VACANŢA DE PAŞTE

Considerăm că familia este factorul determinant în educaţia şi în dezvoltarea armonioasă a unui adolescent. De aceea, specialiştii Agenţiei Naţionale Antidrog, prin activităţile pe care le desfăşoară, şi-au propus să sprijine părinţii, în vederea oferirii de  modele  pozitive, dezvoltării rolului proactiv al acestora în viaţa copiilor, responsabilizării şi dezvoltării comunicării pentru a creşte influenţa factorilor de protecţie. În contextul vacanţei de Paște, părinţii sunt sfătuiţi…

UN NOU STAGIU DE PRACTICĂ LA AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG

Orele de practică se derulează în perioada aprilie – iunie 2017 şi au drept scop furnizarea informaţiilor din domeniul drogurilor către studenţii şi masteranzii practicanţi, în vederea facilitării accesului acestora la un loc de muncă, contribuind, astfel, la participarea crescută pe piața muncii. Pe parcursul desfăşurării stagiului de practică, specialiştii ANA oferă posibilitatea îndeplinirii în condiţii optime şi eficiente a obiectivelor specifice din cadrul procesului…

150 DE PROFESORI ŞI POLIŢIŞTI LOCALI DIN SECTORUL 5, FORMAŢI ÎN DOMENIUL PREVENIRII CONSUMULUI DE DROGURI

În vederea extinderii ofertei de formare în rândul comunității locale, Agenţia Naţională Antidrog (ANA) derulează sesiunile „Formare de bază în domeniul drogurilor”, în perioada ianuarie – iulie a.c. Activitatea este structurată în 10 sesiuni de formare și se adresează unui număr de 250 de beneficiari, angajaţi ai Primăriei și ai Poliției Locale Sector 5, dar şi profesorilor din grădinițele, școlile și liceele sectorului 5 din…

UN NOU PROGRAM TIP CENTRU DE ZI PENTRU CONSUMATORII DE DROGURI

În vederea depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate şi dependenţă, generatoare de marginalizare sau excluziune socială, Agenţia oferă sprijin de specialitate persoanelor consumatoare de droguri, în scopul menţinerii, refacerii sau dezvoltării capacităţilor individuale, pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială, a creşterii calităţii vieţii şi promovării incluziunii sociale. Astfel, începând cu data de 10 aprilie a acestui an, Agenţia Naţională Antidrog asigură, la nivelul municipiului…
Vezi profilul Agentia Nationala Antidrog