IMPLEMENTAREA STRATEGIEI ANTIDROG A SECTORULUI 2 DIN CAPITALĂ

În contextul general al concentrării comunităţii internaţionale asupra criminalităţii organizate în legătură cu drogurile, lupta împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri este o prioritate pentru Agenţia Naţională Antidrog (ANA), concretizată în Strategia Naţională Antidrog pentru perioada 2013-2020.

În scopul particularizării intervenţiilor şi adaptării acestora la specificul local, Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) al Sectorului 2 Bucureşti – structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog – a elaborat, cu sprijinul autorităţilor locale, Strategia locală antidrog a Sectorului 2 pentru perioada 2014-2020 şi Planul de Acţiune pentru implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 2 pentru perioada 2014-2016, documente programatice aprobate prin Hotărârea nr. 77 a Consiliului Local Sector 2, în şedinţa din 12.08.2014.

În acest context, la sfârşitul săptămânii trecute, în prezenţa domnului primar Mihai Toader şi a conducerii Agenţiei Naţionale Antidrog, s-a desfăşurat, la sediul Primăriei Sectorului 2, întâlnirea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 2.

La reuniune au participat reprezentanţii Grupului de lucru ai următoarelor instituţii: Agenţia Naţională Antidrog – CPECA Sector 2, Primăria Sectorului 2, Consiliul Local Sector 2, DGASPC Sector 2, Poliţia Locală Sector 2, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 2, IGPR –DGPMB – Poliţia Sector 2, IGPR-DGPMB- Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti – Serviciul Antidrog, IGJR – Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sector 2, instituţii medicale de pe raza sectorului: Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon”, dar şi reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale – furnizori privaţi de servicii în domeniu: ARAS şi Color-Mind.

În cadrul întâlnirii, a fost evaluat Planul de acţiune privind implementarea Strategiei pentru perioada 2014-2016, specialiștii din structurile Ministerului Afacerilor Interne, administrației publice locale a sectorului 2, din sistemul medical, din învățământ, precum și ai ONG-urilor participante la proiect, analizând programele pe care le derulează pentru limitarea consumului de droguri.

Principala concluzie care a reieşit a vizat faptul că, în intervalul analizat, au fost intensificate activităţile de prevenire a consumului de droguri în rândul tinerilor pe raza sectorului 2, prin iniţierea de campanii de informare a elevilor în majoritatea unităților de învățământ, cu implicarea familiilor şi a cadrelor  didactice.

De asemenea, consumatorii de droguri sunt consiliați și îndrumați să se adreseze instituțiilor abilitate pentru a primi sprijin și beneficiază de asistență pentru reintegrare socială.

Prin programele inițiate în lupta antidrog, la nivelul sectorului 2 se dorește ca în anul 2020, la expirarea termenului de implementare a Strategiei locale antidrog, obiectivele propuse de grupul de lucru să fie îndeplinite.

Totodată, în baza evaluării implementării Planului de acţiune local pentru perioada 2014-2016, precum şi în urma analizei datelor statistice privind evoluţia fenomenului consumului de droguri, a fost elaborat noul Plan de acţiune pentru perioada 2017-2020, care a fost supus dezbaterii şi aprobării.

Direcţiile generale de acţiune în domeniul drogurilor se reflectă în 4 capitole care reprezintă arii majore de intervenţie: Reducerea cererii de droguri, Reducerea ofertei de droguri, Coordonare,  Cercetare, Evaluare, Informare.

Noul plan are ca scop dezvoltarea strategiilor de prevenire a consumului de droguri pe cele trei paliere de intervenţie; şcoală, familie şi comunitate, prin stimularea/facilitarea implicării active a comunităţilor locale, atât prin profesionişti, cât şi prin dezvoltarea reţelei locale de voluntari. Totodată, din perspectiva serviciilor de asistenţă integrată, se impune dezvoltarea cooperării dintre furnizorii locali, precum şi operaţionalizarea de noi programe de asistenţă care să răspundă tendinţelor actuale de consum.

Schimbul reciproc de date, precum şi organizarea de întâlniri la nivel interinstituţional pentru implementarea coordonată a activităților în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri vor contribui la asigurarea unor mecanisme instituţionale eficiente de monitorizare şi evaluare a politicilor antidrog la nivel local.

Un aspect relevat de evaluarea Planului Local de Acţiune pentru perioada 2014-2016  este acela că resursele disponibile la nivel local sunt valorificate în implementarea activităţilor parteneriale, în scopul creşterii eficienţei şi promovării economicităţii.

Toate aceste măsuri sunt menite să crească eficacitatea parteneriatului comunitar în implementarea politicilor antidrog, prin Planul Local de Acţiune pentru perioada 2017-2020.

Date de contact:
Nume: COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE
Cuvinte cheie:
antidrog, trafic, strategie


Comunicat publicat de: Agentia Nationala Antidrog (click pentru a vizualiza profilul)

Alte comunicate publicate de Agentia Nationala Antidrog

BARMANII ŞI OSPATARII DIN CLUBURILE DIN MAMAIA, INSTRUITI PENTRU A ACORDA PRIM-AJUTOR ÎN CAZUL PERSOANELOR INTOXICATE CU DROGURI

La această acţiune au participat 48 de angajaţi ai cluburilor din Mamaia, respectiv barmani, ospătari, hostess, agenţi de securitate, manageri şi beach boy/girl. Echipa de specialişti a CRPECA Constanţa, compusă din formatori autorizaţi ANC şi medic specialist, a prezentat simptomele prin care se poate recunoaşte o persoană intoxicată cu droguri, semnele prezente în cazul supradozei şi recomandări pentru reducerea riscurilor. De asemenea, personalul angajat în…

SERVICII DE TRATAMENT SUBSTITUTIV ÎN CENTRE DE TRATAMENT SAU CLINICI SPECIALIZATE, PENTRU CONSUMATORII DE DROGURI DIN ROMÂNIA

Menţinerea cu agonişti de opiacee este concretizată prin ansamblul de măsuri terapeutice, care au ca obiectiv stabilizarea persoanei consumatoare de droguri, prin înlocuirea substanţei consumate cu un agonist adecvat de la caz la caz, pe o perioadă de timp extinsă, în vederea reducerii consumului drogurilor, a riscurilor asociate şi facilitării reabilitării şi reinserţiei sociale. Agonistul reprezintă substanţa, care prin acţiunea sa la nivelul receptorilor neuronali, …

CEA DE-A DOUA REUNIUNE A GRUPULUI DUBLIN, SUB PREŞEDINŢIA ROMÂNIEI

Din anul 2016, România, prin Agenţia Naţională Antidrog, deţine preşedinţia Grupului Dublin, iar în această calitate, directorul ANA, Sorin Oprea, a condus lucrările şi a mediat opiniile din cadrul activităților pentru a îndeplini obiectivele grupului. În cadrul reuniunii, au fost atinse teme actuale ale acestui mecanism mondial de cooperare precum: dezbaterea rapoartelor regionale privind fenomenul drogurilor în lume, acceptarea Turciei și Rusiei ca şi observatori,…

LANSAREA RAPORTULUI EUROPEAN PRIVIND DROGURILE 2017 – ROMÂNIA ÎN CONTEXT EUROPEAN

Evenimentul a avut loc concomitent cu o conferință susținută de reprezentanții Centrului European de Monitorizare a Drogurilor şi Dependenţei de Droguri (EMCDDA) – agenţie a UE pentru droguri, în scopul prezentării oficiale a acestui document, precum și cu alte manifestări similare organizate în celelalte state membre. În cadrul reuniunii organizate la București, reprezentantul Agenției UE pentru droguri – Gonçalo FELGUEIRAS e SOUSA, şeful Rețelei Europene…

COLOREAZĂ-ȚI GENERAȚIA FĂRĂ DROGURI!

#Administratie Publica #Bacau Vizualizari: 90
campania de informare „TU ȘTII?!?” – campanie de informare și educare a adolescenților și tinerilor cu privire la riscurile consumului de substanțe psihoactive; proiectul local „AICI pentru TINE!” – proiect de prevenire a consumului de tutun, alcool și droguri destinat copiilor, adolescenților și părinților acestora internați temporar în Secția de Pediatrie și Secția de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău;…
Vezi profilul Agentia Nationala Antidrog