Înfiinţarea Comitetului ​Consultativ pentru ​A​ntreprenoriat

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Florin Jianu a decis, ieri, prin Ordin de ministru, înfiinţarea Comitetului Consultativ pentru ​A​ntreprenoriat, acesta având ca scop consolidarea parteneriatului cu mediul privat și aprobarea programelor şi măsurilor de stimulare a mediului de afaceri din România.

Comitetul Consultativ pentru Antreprenoriat va dezbate şi elabora recomandări privind definirea şi implementarea politicilor de dezvoltare şi creştere a competitivităţii mediului de afaceri din România, va propune măsuri de îmbunătăţire a cadrului legislativ şi administrativ, cu impact asupra mediului de afaceri şi va decide constituirea unor comisii de specialitate, care vor avea ca obiect de activitate analizarea unor probleme specifice, de interes pentru mediul de afaceri din România.

Organismul cu rol consultativ este alcătuit din 67 de organizaţii reprezentând parteneri sociali, organizaţii neguvernamentale ale mediului de afaceri, ale camerelor de comerţ şi industrie, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi ai autorităţilor publice locale.

“Consider acest demers un pas important în intensificarea dialogului cu mediul de afaceri, partenerul alături de care construim agenda viitoarelor politici publice de susţinere a antreprenoriatului. Scopul comitetului este acela de a întări parteneriatul public-privat, de a creşte gradul de transparenţă a deciziilor administraţiei publice şi de a asigura o consultare şi participare activă a tuturor partenerilor.“, a precizat Ministrul Florin Jianu.

Mai jos puteţi găsi lista celor 67 de membri al Comitetului Consultativ pentru Antreprenoriat.

1. Uniunea Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM
2. Uniunea Naţională a Cooperaţiei de Consum – CENTROCOOP
3. Uniunea Naţională a Patronatului Român – UNPR
4. Patronatul Național al Femeilor de Afaceri din IMM
5. Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România – PTIR
6. Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii – ANIS
7. Romanian Business Leaders
8. Consiliul Investitorilor Străini
9. Confederaţia Naţională a Patronatului Român
10. Confederaţia Patronală din Industria României – CONPIROM
11. Consiliul Naţional al Patronilor din România – CONPR
12. Patronatul Naţional Român
13. Patronatul Român
14. Uniunea Generală a Industriaşilor din România
15. Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România
16. Asociaţia Română a Băncilor
17. Camera de Comerţ şi Industrie a României
18. Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană
19. Camera de Comerț Româno-Olandeză
20. Camera de Comerț și Industrie Eleno-Română
21. Camera de Comerț Elveția-România
22. Blocul Naţional Sindical
23. Confederaţia Sindicatelor Democratice din România – CSDR
24. Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel Alfa”
25. Confederaţia Sindicală Naţională „Meridian”
26. Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România – „Frăţia”
27. Asociația Națională a Antreprenorilor
28. Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase – ROMPAN
29. Federaţia Patronală a Textilelor, Confecţiei şi Pielăriei – FEPAIUS
30. Federaţia Patronală din Industria Construcţiilor de Maşini – FEPACM
31. Asociaţia de Standardizare din România – ASRO
32. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci – OSIM
33. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor – ORDA
34. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
35. Liga Întreprinzătorului Român
36. Asociaţia Femeilor Antreprenor
37. Asociaţia pentru Antreprenoriat din România (A.P.A.R.)
38. Agenţia pentru Dezvoltare Regională 1 Nord-Est
39. Agenţia pentru Dezvoltare Regională 2 Sud-Est
40. Agenţia pentru Dezvoltare Regională 3 Sud
41. Agenţia pentru Dezvoltare Regională 4 Sud-Vest
42. Agenţia pentru Dezvoltare Regională 5 Vest
43. Agenţia pentru Dezvoltare Regională 6 Nord-Vest
44. Agenţia pentru Dezvoltare Regională 7 Centru
45. Agenţia pentru Dezvoltare Regională 8 Bucureşti-Ilfov
46. Ministerul pentru Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
47. Ministerul Economiei
48. Ministerul Finanţelor Publice
49. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene
50. Ministerul Turismului
51. Ministerul Afacerilor Externe
52. Ministerul Educaţiei Naționale
53. Ministerul Tineretului şi Sportului
54. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
55. Ministerul Afacerilor Interne
56. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
57. Ministerul Muncii și Justiției Sociale
58. Ministerul Culturii şi Identității Naționale
59. Ministerul Mediului
60. Ministerul Cercetării și Inovării
61. Ministerul Transporturilor
62. Ministerul Sănătății
63. Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
64. Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social
65. Ministerul Apelor și Pădurilor
66. Ministerul Energiei
67. Ministerul pentru Relația cu Parlamentul

Biroul de presa al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si AntreprenoriatComunicat publicat de: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (click pentru a vizualiza profilul)

Alte comunicate publicate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

Proiectul de Ordonanță de Urgență privind Programul de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat

În cadrul programului, fiecare beneficiar poate obţine pe parcursul unui an maximum 50.000 lei, sumă nerambursabilă. Anual, se estimează un număr de maxim 500 de beneficiari.  Prin alocaţie financiară nerambursabilă, programul susţine următoarele tipuri de activităţi: Participări la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu; Participări la misiuni economice organizate în străinătate; Crearea identității vizuale a unei firme (marcă, siglă, slogan); Realizarea…

Principiile proiectului Legii prevenției, analizate de Guvern

„Componenta de prevenție trebuie să prevaleze mai ales atunci când ne referim la mediul de afaceri iar o măsură de prevenție înaintea unei măsuri punitive înseamnă timp prețios oferit întreprinzătorului pentru a se conforma. Sunt sigur că, pe termen lung, această lege atât de așteptată de mediul de afaceri va contribui semnificativ la îmbunătățirea modului în care acesta funcţionează.”, a spus Ministrul pentru Mediul de…
Vezi profilul Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat