AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTIDROG SPRIJINĂ ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE DE PROFIL, ÎN DERULAREA DE ACTIVITĂŢI ANTIDROG

Agenția Națională Antidrog (ANA) solicită propuneri de proiecte pentru implementarea unor acţiuni din cadrul Programului de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2015-2018 (PIN 2015-2018).

Activităţile vizate sunt incluse în Subprogramul V – ”Dezvoltarea intervențiilor pentru românii care lucrează în străinătate, care se deplasează frecvent în străinătate și pentru imigranții care consumă droguri”, Subprogramul VI – ”Realizarea unei baze de date online privind serviciile de prevenire, consiliere, tratament, testare și vaccinare a bolilor asociate consumului de droguri”, precum și Subprogramul VIII – ”Dezvoltarea serviciilor de tip suport pentru beneficiarii care au parcurs programul de tip comunitate terapeutică (CT) în penitenciar”, aferente PIN 2015-2018.

Instrucţiunile pentru solicitanţi în forma completă se găsesc pe pagina de internet  www.ana.gov.ro, secțiunea PIN.

Data limită pentru depunerea propunerilor este 5 mai 2017, ora 15:00.

Perioada de selecție și evaluare a propunerilor este 8 – 26 mai 2017.

Selecţia propunerilor se va efectua pe baza prevederilor H.G. nr. 659/2005 privind aprobarea Programului de Interes Național în domeniul prevenirii și asistenței medicale, psihologice și sociale a consumatorilor de droguri pentru perioada 2015-2018 şi ale prevederilor Ordinul M.A.I. nr.120/2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare și finanțare a proiectelor din cadrul Programului de Interes Național în domeniul prevenirii și asistenței medicale, psihologice și sociale a consumatorilor de droguri pentru perioada 2015-2018.

Agenția Națională Antidrog îşi exprimă încă o dată disponibilitatea privind susţinerea finanţării organizaţiilor neguvernamentale în domeniul prevenirii şi asistenţei consumatorilor de droguri, pentru derularea activităţilor specifice.

Date de contact:
Nume: COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE
Cuvinte cheie:
antidrog, PIN, program


Comunicat publicat de: Agentia Nationala Antidrog (click pentru a vizualiza profilul)

Alte comunicate publicate de Agentia Nationala Antidrog

ECHIPE MOBILE SPECIALIZATE ALE AGENŢIEI NAŢIONALE ANTIDROG ASIGURĂ ASISTENŢĂ FEMEILOR GRAVIDE CONSUMATOARE DE DROGURI, AFLATE ÎN MATERNITĂŢI

În acest sens, au fost contactate principalele maternităţi din Bucureşti: Spitalul Cantacuzino, Spitalul  Judeţean Ilfov, Spitalul Sf. Ioan, Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului „Al. Rusescu”, Clinica Polizu, Spitalul Giuleşti, Spitalul Filantropia, în vederea colaborării şi asigurării tratamentului substitutiv cu metadonă femeilor gravide consumatoare de droguri. În cadrul acestui Program de intervenţie rapidă vor fi asigurate următoarele servicii: testarea prezenţei drogurilor, servicii medicale de…

TU CONTEZI PENTRU NOI! AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG, ALĂTURI DE ADOLESCENŢI ŞI DE PĂRINŢI ÎN VACANŢA DE PAŞTE

Considerăm că familia este factorul determinant în educaţia şi în dezvoltarea armonioasă a unui adolescent. De aceea, specialiştii Agenţiei Naţionale Antidrog, prin activităţile pe care le desfăşoară, şi-au propus să sprijine părinţii, în vederea oferirii de  modele  pozitive, dezvoltării rolului proactiv al acestora în viaţa copiilor, responsabilizării şi dezvoltării comunicării pentru a creşte influenţa factorilor de protecţie. În contextul vacanţei de Paște, părinţii sunt sfătuiţi…

UN NOU STAGIU DE PRACTICĂ LA AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG

Orele de practică se derulează în perioada aprilie – iunie 2017 şi au drept scop furnizarea informaţiilor din domeniul drogurilor către studenţii şi masteranzii practicanţi, în vederea facilitării accesului acestora la un loc de muncă, contribuind, astfel, la participarea crescută pe piața muncii. Pe parcursul desfăşurării stagiului de practică, specialiştii ANA oferă posibilitatea îndeplinirii în condiţii optime şi eficiente a obiectivelor specifice din cadrul procesului…

150 DE PROFESORI ŞI POLIŢIŞTI LOCALI DIN SECTORUL 5, FORMAŢI ÎN DOMENIUL PREVENIRII CONSUMULUI DE DROGURI

În vederea extinderii ofertei de formare în rândul comunității locale, Agenţia Naţională Antidrog (ANA) derulează sesiunile „Formare de bază în domeniul drogurilor”, în perioada ianuarie – iulie a.c. Activitatea este structurată în 10 sesiuni de formare și se adresează unui număr de 250 de beneficiari, angajaţi ai Primăriei și ai Poliției Locale Sector 5, dar şi profesorilor din grădinițele, școlile și liceele sectorului 5 din…

UN NOU PROGRAM TIP CENTRU DE ZI PENTRU CONSUMATORII DE DROGURI

În vederea depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate şi dependenţă, generatoare de marginalizare sau excluziune socială, Agenţia oferă sprijin de specialitate persoanelor consumatoare de droguri, în scopul menţinerii, refacerii sau dezvoltării capacităţilor individuale, pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială, a creşterii calităţii vieţii şi promovării incluziunii sociale. Astfel, începând cu data de 10 aprilie a acestui an, Agenţia Naţională Antidrog asigură, la nivelul municipiului…
Vezi profilul Agentia Nationala Antidrog